Khoa Huyễn

1101 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Cửu Tinh Chi Chủ

Dục Khoa Huyễn

Chương 836

7,040 lượt đọc
14 giờ trước

Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Hội Mặc Khuynh Thành Khoa Huyễn

Chương 605

1,491 lượt đọc
14 giờ trước

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 186

471 lượt đọc
15 giờ trước

Ta Chế Tạo Cứu Thế Tổ Chức

Tú Tích Phù Văn Khoa Huyễn

Chương 529

343 lượt đọc
15 giờ trước

Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai (Tinh Cầu Đại Chiến Chi Đệ Tứ Thiên Tai)

Kính Đại Nhân Khoa Huyễn

Chương 521

792 lượt đọc
16 giờ trước

Toàn Cầu Thần Linh Thời Đại

Nhất Tịch Thành Đạo Khoa Huyễn

Chương 677

1,046 lượt đọc
18 giờ trước

Toàn Cầu Phế Thổ: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Cân Cân Cân Khoa Huyễn

Chương 493

454 lượt đọc
19 giờ trước

Ta Bắt Cóc Dòng Thời Gian (Ngã Bảng Giá Liễu Thì Gian Tuyến)

Mỗi Thiên Xao Kiện Bàn Khoa Huyễn

Chương 209

365 lượt đọc
1 ngày trước

Ta một ngày có 48 giờ (Ngã đích nhất thiên hữu 48 tiểu thì) [Re-convert]

Tiểu Ngốc Chiêu Khoa Huyễn

Chương 420

2,455 lượt đọc
1 ngày trước

Quỷ Dị Cầu Sinh: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Gấp Trăm Lần Cường Hóa

Mộc Tử Đích Oa Oa Khoa Huyễn

Chương 420

354 lượt đọc
1 ngày trước

Nhĩ Hữu Chủng Tựu Sát Liễu Ngã

Thính Nhật Khoa Huyễn

Chương 561

544 lượt đọc
1 ngày trước

Hí Tinh Sinh Ra

Nhiên Lãnh Quang Khoa Huyễn

Chương 759

133 lượt đọc
1 ngày trước

Kinh Tỉnh Chi Hậu

Chân Phí Sự Khoa Huyễn

Chương 115

133 lượt đọc
1 ngày trước

Sau Khi Bừng Tỉnh

Chân Phí Sự Khoa Huyễn

Chương 118

215 lượt đọc
1 ngày trước

Toàn Cầu Giáng Lâm: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng

Thiên Không Hảo Tưởng Phóng Tình Khoa Huyễn

Chương 700

2,633 lượt đọc
1 ngày trước

Chư Thiên Ta Thật Không Phải Đứng Đắn Thiếu Hiệp

Hỉ Hoan Cật Chanh Chỉ Khoa Huyễn

Chương 788

372 lượt đọc
2 ngày trước

Mỹ Mạn Thế Giới Đích Quái Đạo Cơ Đức (Thế Giới Comic Siêu Trộm Kid)

Khê Ao Dữ Ngư Khoa Huyễn

Chương 226

239 lượt đọc
2 ngày trước

Mỗi Ngày Đều Cách Hiện Hình Càng Gần Một Bước (Mỗi Thiên Đô Ly Hiện Hình Canh Cận Nhất Bộ)

Trần Từ Lại Điều Khoa Huyễn

Chương 177

1,247 lượt đọc
2 ngày trước

Xây tòa Căn Cứ Độ Tận Thế (Kiến Tọa Cơ Địa Độ Mạt Thế)

Thuần Khiết De Đại Thúc Khoa Huyễn

Chương 365

1,279 lượt đọc
2 ngày trước

Chư Giới Tận Thế Online

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 2210

1,803 lượt đọc
2 ngày trước

Truyện HOT