Kiếm Hiệp

69 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Lâm Bình Chi! Bắt Đầu Đưa Vạn Phần Tích Tà Kiếm Phổ!

Thiên Tàm Trửu Tử Kiếm Hiệp

Chương 200

132 lượt đọc
1 giờ trước

Tống Võ Đại Minh, Từ Ỷ Thiên Hậu Nhân Bắt Đầu

Nghệ Lạc Cửu Nhật Kiếm Hiệp

Chương 140

89 lượt đọc
2 giờ trước

Từ Huyện Lệnh Bắt Đầu Đánh Dấu Sinh Hoạt

Tích Thủy Yêm Thành Kiếm Hiệp

Chương 854

1,139 lượt đọc
9 giờ trước

Một Người Chém Lật Giang Hồ

Khuyết Duyệt Kiếm Hiệp

Chương 353

105 lượt đọc
11 giờ trước

Giáo Chủ Về Hưu Thường Ngày

Vân Sơn Thanh Kiếm Hiệp

Chương 1409

946 lượt đọc
11 giờ trước

Chư Thiên Từ Lục Tiểu Phụng Bắt Đầu

Liễu Phong Chiết Kiếm Hiệp

Chương 457

259 lượt đọc
11 giờ trước

Mạnh Nhất Boss Hệ Thống

Phong Thất Nguyệt Kiếm Hiệp

Chương 1360

467 lượt đọc
12 giờ trước

Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn

Đinh Đinh Tiểu Thạch Đầu Kiếm Hiệp

Chương 262

240 lượt đọc
12 giờ trước

Dạo Chơi Chư Thiên

Kim Tử Thần Kiếm Hiệp

Chương 700

215 lượt đọc
13 giờ trước

Ta Tại Tây Xưởng Chức Quan Nhỏ Thời Gian

Thính Triều Lạc Tử Kiếm Hiệp

Chương 314

102 lượt đọc
15 giờ trước

Chư Thế Đại La

Hàm Vũ Kiếm Hiệp

Chương 876

451 lượt đọc
19 giờ trước

Toàn Cầu Luân Hồi: Ta Thân Phận Có Vấn Đề

Vĩnh Bất Hàm Ngư Kiếm Hiệp

Chương 297

172 lượt đọc
20 giờ trước

Nhân Vật Phản Diện Boss: Từ Đông Phương Bất Bại Bắt Đầu

Tây Hồ Long Đằng Kiếm Hiệp

Chương 445

173 lượt đọc
1 ngày trước

Huyết Ngục Giang Hồ

Thiên Vũ Hàn Kiếm Hiệp

Chương 1459

3,833 lượt đọc
1 tuần trước

Tống Võ: Bắt Đầu Thức Tỉnh Coppy Paste

Lãnh Luyện Sanh Kiếm Hiệp

Chương 428

562 lượt đọc
1 tuần trước

Hiệp Đồ Huyễn Thế Lục

Quỷ Dị Tiêu DaoTử Kiếm Hiệp

Chương 78

78 lượt đọc
1 tuần trước

Võ Hiệp: Bắt Đầu Bị Diệt Tuyệt Lão Ni Truy Sát

Hồng Phi Thanh Thư Khách Kiếm Hiệp

Chương 520

835 lượt đọc
1 tuần trước

Kiếm Hiệp Phong Vân Chí

Án Thời Phát Phong Kiếm Hiệp

Chương 457

476 lượt đọc
1 tuần trước

Đại Ngụy Đốc Chủ

Toan Điềm Lạt Kiếm Hiệp

Chương 547

236 lượt đọc
3 tuần trước

Cửu Ngưỡng Đại Hiệp

Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Kiếm Hiệp

Chương 126

119 lượt đọc
4 tuần trước

Truyện HOT