Lịch Sử

902 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thảo Nghịch

Địch Ba Lạp Tước Sĩ Lịch Sử

Chương 531

540 lượt đọc
42 phút trước

Tam Quốc: Tạo Phản Bị Tào Tháo Nghe Lén Tiếng Lòng

Mạt Cá Linh Đầu Lịch Sử

Chương 654

879 lượt đọc
1 giờ trước

Lý Trị Ngươi Chớ Kinh Sợ

Tặc Mi Thử Nhãn Lịch Sử

Chương 384

950 lượt đọc
10 giờ trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 736

1,938 lượt đọc
11 giờ trước

Nhất Phẩm Tể Phụ

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 791

3,524 lượt đọc
12 giờ trước

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Tồn Bất Dịch Lịch Sử

Chương 1360

3,124 lượt đọc
12 giờ trước

Người Tại Đại Đường Bị Buộc Thôi Học

Trương Vi Lịch Sử

Chương 1093

5,317 lượt đọc
12 giờ trước

Đại Anh Công Vụ Viên

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 1329

7,368 lượt đọc
1 ngày trước

Ta Đích Ý Ngốc Lợi (Ngã Đích Ý Ngốc Lợi)

Hoàng Du Khảo Man Đầu Lịch Sử

Chương 518

161 lượt đọc
1 ngày trước

Chuế Tế (Ở Rể) (Reconvert)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1086

1,226 lượt đọc
1 ngày trước

Hàn Môn Quật Khởi

Chu Lang Tài Tẫn Lịch Sử

Chương 1692

30,610 lượt đọc
1 ngày trước

1840 Indian Trọng Sinh

Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua Lịch Sử

Chương 199

224 lượt đọc
1 ngày trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 188

274 lượt đọc
1 ngày trước

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Vũ Cảnh Thiên Lịch Sử

Chương 495

2,076 lượt đọc
2 ngày trước

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo Lịch Sử

Chương 686

857 lượt đọc
3 ngày trước

Đại Quốc Tướng Tướng

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử Lịch Sử

Chương 382

345 lượt đọc
5 ngày trước

Cẩm Y Trạng Nguyên

Thiên Tử Lịch Sử

Chương 117

103 lượt đọc
5 ngày trước

Công Tử Hung Mãnh

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 1352

12,052 lượt đọc
5 ngày trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 182

70 lượt đọc
5 ngày trước

Gia Phụ Hán Cao Tổ

Lịch Sử Hệ Chi Lang Lịch Sử

Chương 176

117 lượt đọc
6 ngày trước

Truyện HOT