Lịch Sử

847 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Cẩm Y

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 527

1,147 lượt đọc
2 giờ trước

Bệ Hạ , Thần Chỉ Muốn Ăn Bám

Phạm Như Phong Lịch Sử

Chương 118

194 lượt đọc
2 giờ trước

Ngã Bất Thị Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 331

240 lượt đọc
2 giờ trước

Đế Quốc Bại Gia Tử

Thiên Hương Đồng Lịch Sử

Chương 1659

1,998 lượt đọc
3 giờ trước

Cương Thiết Tô Liên (Sắt thép Liên Xô)

柯基丶 - Corgi Lịch Sử

Chương 1775

15,910 lượt đọc
4 giờ trước

Đại Anh Công Vụ Viên

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 842

6,253 lượt đọc
4 giờ trước

Bắt Đầu Tại Đại Đường Cưới Trường Lạc (Khai Cục Tại Đại Đường Nghênh Thú Trường Nhạc)

Bát Viên Lịch Sử

Chương 305

216 lượt đọc
5 giờ trước

Bất Nhượng Giang Sơn

Trí Bạch Lịch Sử

Chương 429

257 lượt đọc
5 giờ trước

Công Tử Hung Mãnh

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 519

90 lượt đọc
5 giờ trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 265

30 lượt đọc
7 giờ trước

Hàn Môn Quật Khởi

Chu Lang Tài Tẫn Lịch Sử

Chương 1539

21,298 lượt đọc
7 giờ trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Lưu Liên Quái Thú Lịch Sử

Chương 229

181 lượt đọc
8 giờ trước

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Tồn Bất Dịch Lịch Sử

Chương 872

995 lượt đọc
9 giờ trước

Đại Đường Nghịch Tử

Nam Sơn Đường Lịch Sử

Chương 1410

732 lượt đọc
9 giờ trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Tọa Vọng Nam Sơn Lịch Sử

Chương 494

965 lượt đọc
9 giờ trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 480

206 lượt đọc
9 giờ trước

Diễn Võ Lệnh

Ngư Nhi Tiểu Tiểu Lịch Sử

Chương 394

210 lượt đọc
11 giờ trước

Người Ở Rể (Chuế Tế)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1112

561 lượt đọc
1 ngày trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 262

387 lượt đọc
1 ngày trước

Đường Mạt Hồ Thần

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong Lịch Sử

Chương 172

40 lượt đọc
1 ngày trước

Truyện HOT