Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hàn Môn Quật Khởi

Chu Lang Tài Tẫn Lịch Sử

Chương 1637

28,836 lượt đọc
22 giờ trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 609

959 lượt đọc
23 giờ trước

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu

Công Tử Tiểu Dịch Lịch Sử

Chương 715

91 lượt đọc
1 ngày trước

Thế Tử Ngận Hung

Quan Quan Công Tử Lịch Sử

Chương 633

3,012 lượt đọc
1 ngày trước

Tam Quốc: Ta Thật Sự Là Thư Đồng

Hồng Cao Lang Lịch Sử

Chương 463

50 lượt đọc
1 ngày trước

Đại Đường: Trinh Quan Đệ Nhất Bại Gia Tử

Nguy Hiểm Tiểu Thế Giới Lịch Sử

Chương 356

687 lượt đọc
1 ngày trước

1625 Băng Phong Đế Quốc

Long Ngâm Sâm Sâm Lịch Sử

Chương 106

40 lượt đọc
3 ngày trước

[Dịch] Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều (Đường Triều Tiểu Nhàn Nhân)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 325

700 lượt đọc
3 ngày trước

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo Lịch Sử

Chương 526

711 lượt đọc
4 ngày trước

Chuế Tế

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1146

88,276 lượt đọc
4 ngày trước

Bệ Hạ , Thần Chỉ Muốn Ăn Bám

Phạm Như Phong Lịch Sử

Chương 176

316 lượt đọc
4 ngày trước

Chuế Tế (Ở Rể) (Reconvert)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 966

974 lượt đọc
6 ngày trước

Đại Tần: Bắt Đầu Bị Tổ Long Nghe Lén Suy Nghĩ

Thiên Ngôn Quân Nhiên Lịch Sử

Chương 438

326 lượt đọc
1 tuần trước

Chỉ Nam Lục

Tửu Đồ Lịch Sử

Chương 45

477 lượt đọc
1 tuần trước

Tam Quốc Vũ Thánh Quan Vân Trường

Tu Giáp Lịch Sử

Chương 317

2,794 lượt đọc
1 tuần trước

Chiến Tùy

Mãnh Tử Lịch Sử

Chương 560

6,753 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Không Phải Là Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 441

659 lượt đọc
1 tuần trước

Thiết Cốt Tranh Tranh Hán Hiến Đế

Tam Khối Tha Sơn Lịch Sử

Chương 152

93 lượt đọc
1 tuần trước

Hoàn Hầu Tái Sinh

Tri Vũ Chi Lạc Lịch Sử

Chương 120

1,340 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Bất Tố Hậu Chủ

Nhất Bình Hậu Hối Dược Lịch Sử

Chương 50

271 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT