Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Xuân Thu Đại Lãnh Chúa

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

755 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Tại Đường Triêu Đương Kiếm Tiên

Thành Thị Đích Nhan Sắc Lịch Sử

Chương 13

10 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Bất Thị Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 448

903 lượt đọc
2 tuần trước

Xuân Thu Đại Lĩnh Chủ

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

534 lượt đọc
3 tuần trước

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu

Công Tử Tiểu Dịch Lịch Sử

Chương 659

85 lượt đọc
3 tuần trước

Đại Đường: Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương

Đường Phong Thiên Niên Lịch Sử

Chương 407

137 lượt đọc
4 tuần trước

Đại Đường Bị Võ Tắc Thiên Nghe Lén Tiếng Lòng

Cẩu Tại Ấu Nhi Viên Lịch Sử

Chương 208

64 lượt đọc
1 tháng trước

Tam Quốc: Ta Thật Sự Là Thư Đồng

Hồng Cao Lang Lịch Sử

Chương 425

46 lượt đọc
1 tháng trước

Chỉnh Lý Lịch Sử: Bắt Đầu Kiểm Kê Thập Đại Đế Hoàng

Cật Cật Cật Nhân Lịch Sử

Chương 203

73 lượt đọc
1 tháng trước

Ác Bá

Tử Sai Hận Lịch Sử

Chương 391

118 lượt đọc
1 tháng trước

Diễn Võ Lệnh

Ngư Nhi Tiểu Tiểu Lịch Sử

Chương 533

671 lượt đọc
1 tháng trước

Aztec Vĩnh Sinh Giả (A Tư Đặc Khắc Đích Vĩnh Sinh Giả)

Huy Kiếm Trảm Vân Mộng Lịch Sử

Chương 133

143 lượt đọc
1 tháng trước

Cái Thế Song Hài

Tam Thiên Lưỡng Giác Lịch Sử

Chương 279

205 lượt đọc
1 tháng trước

Kinh Kha

Cao Dương Lịch Sử

Chương 3

30 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

680 lượt đọc
1 tháng trước

Đại Tần: Chính Xác , Cha Ngươi Chính Là Tần Thủy Hoàng

đầu đính Nhất Chích Miêu Miêu Lịch Sử

Chương 572

886 lượt đọc
2 tháng trước

Thiết Thập Tự

Nguyệt Ảnh Ngô Đồng Lịch Sử

Chương 1431

207 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Đệ Tam Đế Quốc (Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc)

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

400 lượt đọc
2 tháng trước

Trẫm Tựu Thị Vong Quốc Chi Quân

Ngô Thùy Dữ Quy Lịch Sử

Chương 304

101 lượt đọc
2 tháng trước

Trung Thế Kỷ Vương Giả Chi Lộ

Xuân Dạ Hòa Lịch Sử

Chương 295

410 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT