Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Dịch] Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Phong Trung Khiếu Lịch Sử

Chương 166

80 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Hoàng Tộc

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 494

2,814 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Đệ Nhất Ngoan Nhân

Sơn Hạ Xuất Thủy Lịch Sử

Chương 216

460 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Hổ Lang Chi Sư

Tịch Mịch Kiếm Khách Lịch Sử

Chương 247

218 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Giang Sơn Mỹ Sắc

Mặc Vũ Lịch Sử

Chương 611

3,349 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 175

2,893 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Tung Hoành Nam Hạ

Kim Kiếm Lịch Sử

Chương 51

75 lượt đọc
1 năm trước

Bích Huyết Đại Minh

Ma Cúc Lịch Sử

Chương 6

57 lượt đọc
1 năm trước

Hỗn Tại Đại Đường Đích Công Khoa Trạch Nam

Bì Hiệp Khách Lịch Sử

Chương 45

73 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Trong Rừng Nho

Ngô Tất Tố Lịch Sử

Chương 15

596 lượt đọc
1 năm trước

Xuyên Việt Đại Đường Chi Ngã Hội Ma Pháp

Huyền Tử Lịch Sử

Chương 189

404 lượt đọc
1 năm trước

Hỗn Tại Minh Triều Đương Thư Sinh

Lưu Lãng Thi Nhân Lịch Sử

Chương 170

181 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Đế Thống Thiên Hạ

Quân Thiên Diệp Lịch Sử

Chương 30

68 lượt đọc
1 năm trước

Hoạn Hải (Khoa Cử)

Tư Đồ ẩn Lịch Sử

Chương 117

58 lượt đọc
1 năm trước

Đát Kỷ Chi Tử

Tưởng Thắng Nam Lịch Sử

Chương 11

203 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Tiểu Thuật Sĩ

Thủy Lãnh Tửu Gia Lịch Sử

Chương 133

735 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Binh 1917

Mã Khẩu Thiết Lịch Sử

Chương 138

74 lượt đọc
1 năm trước

Chuế Tế (Ở Rể) [Reconvert]

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 157

2,476 lượt đọc
1 năm trước

Đoạn Ngục (Xử Án)

Ly Nhân Vọng Tả Ngạn Lịch Sử

Chương 75

402 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc

Tam Thất Khai Lịch Sử

Chương 266

549 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT