Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Dịch] Cẩm Y Xuân Thu

Sa Mạc Lịch Sử

Chương 20

916 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Minh Vũ Phu

Đặc Biệt Bạch Lịch Sử

Chương 20

315 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đất Vỡ Hoang

Mikhail Sholokhov Lịch Sử

Chương 69

1,566 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] La Thông Tảo Bắc

Uyên Hồ Ngư Tẩu Lịch Sử

Chương 16

83 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Cô Tư Hồng

Đào Trinh Nhất Lịch Sử

Chương 27

59 lượt đọc
1 năm trước

Khai Trứ Ngoại Quải Sấm Tam Quốc

Nhất Thoa Yên Vũ dj Lịch Sử

Chương 103

71 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vãn Tống

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 61

1,469 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Chinh Chiến Thiên Hạ

Đạo Mã Lịch Sử

Chương 404

439 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Tinh Kỳ

Đông Phương Chức Chu Lịch Sử

Chương 498

382 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đế Quốc Cuồng Lan

Chàng Phá Nam Tường Lịch Sử

Chương 110

899 lượt đọc
1 năm trước

Xuyên Việt Tại Thập Bát Thế Kỷ Âu Lục

Phong Sương Lịch Sử

Chương 300

1,576 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tống Thời Hành

Canh Tân Lịch Sử

Chương 531

3,659 lượt đọc
1 năm trước

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Vinh Tiểu Vinh Lịch Sử

Chương 39

825 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Nam Ông Mộng Lục

Hồ Nguyên Trừng Lịch Sử

Chương 5

1,466 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Sống Chết Mặc Bay

Phạm Duy Tốn Lịch Sử

Chương 4

87 lượt đọc
1 năm trước

Khai Hải

Đoạt Lộc Hầu Lịch Sử

Chương 80

685 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Chín Mươi Ba

Victor Hugo Lịch Sử

Chương 85

931 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Diễn Nghĩa Giá Tài Thị Chân Tướng

Địa Câu Lão Thúc Lịch Sử

Chương 22

234 lượt đọc
1 năm trước

Lâm Xung Thủy Hử

Hảo Nhạc Vô Hoang Nhân Lịch Sử

Chương 45

2,195 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Bá Nghiệp

duongminhtuan0 Lịch Sử

Chương 29

54 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT