Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Việt Nam] Nam Cực Tinh Huy

Hồ Biểu Chánh Lịch Sử

Chương 32

707 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Đỉnh Non Thần

Lan Khai Lịch Sử

Chương 15

215 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Kẻ Cướp Bến Bỏi

Tô Hoài Lịch Sử

Chương 6

91 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] An Tư

Nguyễn Huy Tưởng Lịch Sử

Chương 9

298 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Dương Vân Nga: Non Cao Và Vực Thẳm

Ngô Viết Trọng Lịch Sử

Chương 11

302 lượt đọc
1 năm trước

Đại Hán Hoàng Đế Lưu Bị

Thanh Ngưu Đạo Nhân Lịch Sử

Chương 31

328 lượt đọc
1 năm trước

Tung Binh Đoạt Đỉnh

Đoạt Lộc Hầu Lịch Sử

Chương 5

147 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Gái Thời Loạn

Lan Khai Lịch Sử

Chương 22

289 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Thành Bại Với Anh Hùng

Lan Khai Lịch Sử

Chương 10

144 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Say Mộng Giang Sơn (Túy Chẩm Giang Sơn)

Nguyệt Quan Lịch Sử

Chương 11

286 lượt đọc
1 năm trước

Hán Tấn Xuân Thu

Tập Tạc Xỉ Lịch Sử

Chương 14

100 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Yếu Tố Môn Phiệt

Yêu Ly Thích Kinh Kha Lịch Sử

Chương 24

63 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Đường

Cách Ngư Lịch Sử

Chương 100

1,136 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Huyền Thoại Quay Về

Mỹ Ngọc 132 Lịch Sử

Chương 15

91 lượt đọc
1 năm trước

Minh Triều Tiểu Ngỗ Tác

Bạo Phong Tuyết Hô Lạp Lịch Sử

Chương 249

172 lượt đọc
1 năm trước

Hán Đế Hệ Thống

Đả Khai Lịch Sử

Chương 152

106 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Hồng Bàng Lập Quốc Ký

PTQDung Lịch Sử

Chương 92

108 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Ngô Gia Văn Phái Lịch Sử

Chương 17

95 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Quyền Khuynh Hà Bắc

Bắc Vân Phi Hạc Lịch Sử

Chương 151

87 lượt đọc
1 năm trước

Phóng Khai Na Cá Nữ Hoàng

Phát Tình Đích Dã Trư Lịch Sử

Chương 20

53 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT