Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Quý Hán Phong Vân Lục

Hán Quan Hiểu Nguyệt Lịch Sử

Chương 115

68 lượt đọc
1 năm trước

Đề Oanh

Cao Dương Lịch Sử

Chương 32

534 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Điên Phong Triệu Hoán

Lưu Hương Thiên Cổ Lịch Sử

Chương 10

133 lượt đọc
1 năm trước

Vũ Tướng Triệu Hoán Hệ Thống Chi Tranh Bá

Đấu Thành Phàm Nhân Lịch Sử

Chương 3

68 lượt đọc
1 năm trước

Chiến Quốc Chi Quân Sư Quật Khởi

Thần Phong Thiên Đường Lịch Sử

Chương 2

117 lượt đọc
1 năm trước

[Edit] Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Vinh Tiểu Vinh Lịch Sử

Chương 13

564 lượt đọc
1 năm trước

Phụ Thân Lã Bố

Vương Bất Quá Bá Lịch Sử

Chương 452

2,017 lượt đọc
1 năm trước

Trùng Sinh Khương Bá Ước

Thục Quốc Khương Bá Ước Lịch Sử

Chương 112

430 lượt đọc
1 năm trước

Đậu Hủ Đại Tướng Quân

Hồ Ly Bất Giảo Hoạt Lịch Sử

Chương 10

107 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Vũ Thần Trí Thánh

Chung Bất Triếp Ngôn Lịch Sử

Chương 50

71 lượt đọc
1 năm trước

Thần Quyến Tây Ban Nha

Mãn Cấp Thánh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 209

1,060 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Quan Nhân

Tam Giới Đại Sư Lịch Sử

Chương 268

1,604 lượt đọc
1 năm trước

Đại Quốc Tặc

Phó Kỳ Lân Lịch Sử

Chương 347

2,322 lượt đọc
1 năm trước

Tống Giang Đại Truyện

Phương Đan Bạc La Lịch Sử

Chương 230

166 lượt đọc
1 năm trước

Rome: Total War - Different World Empire (La Mã Toàn Diện Chiến Tranh Chi Dị Thế Đế Quốc)

Truy Phong Thiên Niên Lịch Sử

Chương 270

1,208 lượt đọc
1 năm trước

Trùng Sinh Tây Tấn Đương Thái Tử

Phong Tử 161414 Lịch Sử

Chương 35

70 lượt đọc
1 năm trước

Nam Bắc Triều Chi Chinh Phạt Thiên Hạ

Phong Tử 161414 Lịch Sử

Chương 60

93 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chí Chi Phụ Tá Lưu Bị

Diệp Luyến Lịch Sử

Chương 20

64 lượt đọc
1 năm trước

Thục Hán Chi Trang Giá Hán (Nông Dân Thục Hán)

Giáp Thanh Lịch Sử

Chương 41

69 lượt đọc
1 năm trước

Dương Kim Báo Hạ Sơn

Hoàng Bỉnh Cương Lịch Sử

Chương 15

355 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT