Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Hỗn Tại Đường Triều Đại Lý Tự

Công Tử Lệnh Y Lịch Sử

Chương 108

854 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Tiền Thải Lịch Sử

Chương 78

667 lượt đọc
1 năm trước

Đức Ý Chí Cố Dung Binh Chi Vương

Thái Thượng Lão Ngưu Lịch Sử

Chương 141

764 lượt đọc
1 năm trước

Loạn Thế Hoành Đồ

Tửu Đồ Lịch Sử

Chương 44

251 lượt đọc
1 năm trước

Dương Gia Phủ Thế Đại Trung Dũng Thông Tục Diễn Nghĩa

Khuyết Danh Lịch Sử

Chương 2

270 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Truyện ngắn Phạm Thái Quỳnh

Phạm Thái Quỳnh Lịch Sử

Chương 7

104 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Cái Hột Mận

Lan Khai Lịch Sử

Chương 15

348 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Giọt Máu Chung Tình

Tân Dân Tử Lịch Sử

Chương 31

107 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Minh Quan Đồ

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 14

620 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Người Thăng Long

Hà Ân Lịch Sử

Chương 20

149 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Trăng Nước Chương Dương

Hà Ân Lịch Sử

Chương 14

114 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Ông Đội Cấn

Hà Ân Lịch Sử

Chương 11

129 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chí Chi Lưu Bị Hữu Tử Lưu Phong

Ôn Lăng Lịch Sử

Chương 16

90 lượt đọc
1 năm trước

Dữ Quốc Cộng Vũ

Sơn Hạ Xuất Thủy Lịch Sử

Chương 122

263 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Tống

Hà Tả Lịch Sử

Chương 318

1,327 lượt đọc
1 năm trước

Xuyên Việt Đương Hoàng Đế

Thiên Hoàng Thánh Tổ Lịch Sử

Chương 150

62 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong

Tạ Vương Đường Yến Lịch Sử

Chương 139

337 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Ẩn Vương

Muội Muội Hầu Lịch Sử

Chương 135

162 lượt đọc
1 năm trước

Dân Quốc Đại Văn Hào

Tân Việt Lịch Sử

Chương 200

171 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Kỵ Khảm

Trung Canh Lịch Sử

Chương 22

48 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT