Lịch Sử

902 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Việt Nam] Câu Thơ Yên Ngựa

Lê Hoàng Yến Lịch Sử

Chương 38

326 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Ông Đồ Làng Nhị Khê

Chân Phương Lịch Sử

Chương 9

194 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Hồ Sen Voi Phục

Chân Phương Lịch Sử

Chương 12

178 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Giàn Thiêu

Võ Thị Hảo Lịch Sử

Chương 14

121 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Cô Gái Chúc Sơn

Chân Phương Lịch Sử

Chương 14

172 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Trần Khắc Chung

Ngô Viết Trọng Lịch Sử

Chương 14

250 lượt đọc
1 năm trước

Cực Loạn Tam Quốc

Phi Quỷ Tai Lịch Sử

Chương 11

425 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Cưới nhầm nữ tướng quân

Tiểu tiểu hỏa oa Lịch Sử

Chương 30

581 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Nữ giả nam trang: Hoàng thượng, Vương gia là nữ nhân

Thủy Thủy or Hỉ Xá Lịch Sử

Chương 14

161 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tần Giản

Tư Nặc Nguyên Lịch Sử

Chương 26

352 lượt đọc
1 năm trước

Đường Chuyên

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 79

1,328 lượt đọc
1 năm trước

Trùng Sinh Trương Liêu Chi Loạn Thế Quần Hùng

Dân Dị Lịch Sử

Chương 82

186 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Trọng Sinh Tái Vi Độc Phụ​- Sưu tầm

Thanh Sơn Ngọa Tuyết Lịch Sử

Chương 58

324 lượt đọc
1 năm trước

Tiêu Dao Hầu

Đại Tư Không Lịch Sử

Chương 30

434 lượt đọc
1 năm trước

Viên Đằng Phi Giảng Tiên Tần: Chiến Quốc Tung Hoành

Viên Đằng Phi Lịch Sử

Chương 26

528 lượt đọc
1 năm trước

Kaze yo, Banri wo Kake yo (Phong Tường Vạn Lý)

Tanaka Yoshiki Lịch Sử

Chương 45

1,551 lượt đọc
1 năm trước

Tá Quân Hưng Hán

Họa Nhất Cục Kỳ Nan Giải Lịch Sử

Chương 11

124 lượt đọc
1 năm trước

Thân Hán Giá Không Binh Vương

Kỵ Sĩ Lâm Triết Lịch Sử

Chương 10

140 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Đại Cuồng Sĩ Nễ Hành

Dương Khốc Lịch Sử

Chương 10

349 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Xích Đế

Hòa Bản Khoa Thực Vật Lịch Sử

Chương 120

710 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT