Lịch Sử

914 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Mũi Tên Đen

Robert Louis Stevenson Lịch Sử

Chương 34

531 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Bánh Xe Khứ Quốc

Phan Trần Chúc Lịch Sử

Chương 21

361 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Thiên Tướng Tận Trung

MT Lịch Sử

Chương 45

532 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Chi Tiểu Quân Sư

Tây Thổ Ngõa Đại Thần Lịch Sử

Chương 15

221 lượt đọc
2 năm trước

Trinh Quán Đại Tài Tử

Chích Như Sơ Tiện Lịch Sử

Chương 34

353 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Chi Ngã Năng Vạn Vật Hợp Thành

Nhị Nguyệt Hồng Cầu Dược Lịch Sử

Chương 51

488 lượt đọc
2 năm trước

Vô Lại Đế Sư

Thiên Vũ Dã Vọng Lịch Sử

Chương 51

287 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Dạ Thiên Tử

Nguyệt Quan Lịch Sử

Chương 103

1,633 lượt đọc
2 năm trước

Phù Thục

Phượng Khê Hoàng Dược Lịch Sử

Chương 5

192 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Binh Lâm Thiên Hạ

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 52

1,461 lượt đọc
2 năm trước

Đại Minh Yêu Nghiệt

Băng Lâm Thần Hạ Lịch Sử

Chương 51

761 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Bộ Bộ Kinh Tâm

Đồng Hoa Lịch Sử

Chương 114

1,029 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Kỳ Sử Dương Hậu

Hoa Ban Lịch Sử

Chương 42

249 lượt đọc
2 năm trước

Quyền Đường

Cách Ngư Lịch Sử

Chương 124

970 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT