Lịch Sử

888 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đại Đường Điên Thái Tử, Bắt Đầu Kiếm Thánh Truyền Thừa

Dạ đông Lương Lịch Sử

Chương 204

846 lượt đọc
3 tháng trước

Trùng Sinh Chi Vũ Đại Lang Ngoạn Chuyển Tống Triều

Lục Sự Tham Quân Lịch Sử

Chương 220

1,841 lượt đọc
4 tháng trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 262

655 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc Cơ Mật (Hạ): Tiềm Long Tại Uyên

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

201 lượt đọc
4 tháng trước

Tần Mạt Bá Vương

Kim Mộc Hâm Lâm Lịch Sử

Chương 5

72 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nan Nhật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

296 lượt đọc
4 tháng trước

Thần Thoại Bản Tam Quốc

Phần Thổ Hoang Thảo Lịch Sử

Chương 2308

1,132 lượt đọc
4 tháng trước

Đại Tần, Tạo Phản Bị Tổ Long Nghe Trộm Tiếng Lòng

Vong Điệu Tựu Hảo Liễu Lịch Sử

Chương 20

75 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

252 lượt đọc
4 tháng trước

Trường An Thập Nhị Thời Thần

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 56

624 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

3,391 lượt đọc
4 tháng trước

Tôn Tẫn

Vương Hà Lịch Sử

Chương 2

73 lượt đọc
4 tháng trước

Tòng Thảo Căn Đáo Hoàng Đế: Lưu Bị Đích Phấn Đấu

Tân Hân Lịch Sử

Chương 30

159 lượt đọc
4 tháng trước

Đại Đường Mở Đầu Một Toà Ngọc Môn Quan

Nạp Lan Lăng Vân Lịch Sử

Chương 617

1,149 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc Triệu Vân Chi Bắt Đầu Cưới Điêu Thuyền

Lão Thiên Thưởng Phạn Cật Lịch Sử

Chương 325

624 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc: Bắt Đầu Bị Lưu Đại Nhĩ Bức Xuất Sơn

Quyền Khuynh Siêu Dã Lịch Sử

Chương 469

635 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 1327

1,230 lượt đọc
5 tháng trước

Tần Mạt Triệu Vi Vương

Hỏa Tinh A Tam Lịch Sử

Chương 16

302 lượt đọc
5 tháng trước

Phong Khởi Lũng Tây

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 32

865 lượt đọc
5 tháng trước

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 124

214 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT