Linh Dị

293 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cái Này Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Có Vấn Đề (Giá Cá Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Hữu Vấn Đề)

Quý Xuân Thập Nguyệt Linh Dị

Chương 400

228 lượt đọc
3 giờ trước

Số 444 Bệnh Viện(444 Hào Y Viện)

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 100

77 lượt đọc
12 giờ trước

Ta Có Một Quyển Quỷ Thần Đồ Lục ( Ngã Hữu Nhất Quyển Quỷ Thần Đồ Lục )

Ngưu Du Quả Linh Dị

Chương 925

899 lượt đọc
16 giờ trước

Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu (Trấn Yêu Bác Vật Quán)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 896

1,226 lượt đọc
2 ngày trước

Lâm Tử Tiền Tưởng Sát Cá Thần

Mê Đồ Tín Giả Linh Dị

Chương 619

1,455 lượt đọc
2 ngày trước

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí

Vĩnh Tội Thi Nhân Linh Dị

Chương 649

3,213 lượt đọc
4 ngày trước

Ngạc Mộng Kinh Tập

Ôn Nhu Khuyến Thụy Sư Linh Dị

Chương 1039

843 lượt đọc
4 ngày trước

Ngự Quỷ Giả Truyền Kỳ

Sa Chi Ngu Giả Linh Dị

Chương 1218

4,897 lượt đọc
4 ngày trước

Dân Điều Cục Dị Văn Lục

Nhĩ Thủy Đông Thăng Linh Dị

Chương 154

184 lượt đọc
5 ngày trước

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên Linh Dị

Chương 1165

4,309 lượt đọc
6 ngày trước

Ngã Đích Ác Ma Du Hí

Ám Thất Linh Dị

Chương 170

6 lượt đọc
1 tuần trước

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ Linh Dị

Chương 820

7,267 lượt đọc
2 tuần trước

Ta Ác MA Trò Chơi (Ngã Đích Ác Ma Du Hí)

Ám Thất Linh Dị

Chương 170

105 lượt đọc
2 tuần trước

Quang Quái Lục Li Trinh Thám Xã

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 673

5,277 lượt đọc
1 tháng trước

Linh Hồn Họa Thủ

Vô Tử Điềm Qua Linh Dị

Chương 654

393 lượt đọc
1 tháng trước

Sư Phó Của Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phó Thị Lâm Chính Anh)

Dạ Vô Thanh Linh Dị

Chương 215

132 lượt đọc
1 tháng trước

Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ?!

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

46 lượt đọc
1 tháng trước

Sư Phụ Ta Là Lâm Chánh Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh)

Nhất Địa Kim Đích Tín Đồ Linh Dị

Chương 50

117 lượt đọc
1 tháng trước

Quái Dị Khôi Phục: Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Đứng Đắn Phổ Cập Khoa Học? ! (Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ? !)

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

448 lượt đọc
1 tháng trước

Toàn Cầu Băng Phôi (Toàn cầu sụp đổ)

Gian Hiết Tính Trá Thi Linh Dị

Chương 694

8,606 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT