Linh Dị

265 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Ngã Đích Trị Dũ Hệ Du Hí

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 417

1,493 lượt đọc
2 giờ trước

Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu (Trấn Yêu Bác Vật Quán)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 383

375 lượt đọc
10 giờ trước

Cổ Mộ Mật Mã

Ngũ Nhất Thư Linh Dị

Chương 34

36 lượt đọc
14 giờ trước

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí

Vĩnh Tội Thi Nhân Linh Dị

Chương 470

2,064 lượt đọc
1 ngày trước

Săn Ma Ta Là Chuyên ghiệp (Liệp Ma Ngã Thị Chuyên Nghiệp)

Thất Câu Bát Lặc Linh Dị

Chương 138

45 lượt đọc
1 ngày trước

Ngự Quỷ Giả Truyền Kỳ

Sa Chi Ngu Giả Linh Dị

Chương 1008

3,751 lượt đọc
1 ngày trước

Hoan Nghênh Đi Tới Trang Web Quỷ Dị Của Ta (Hoan Nghênh Lai Đáo Ngã Đích Quỷ Dị Võng Trạm)

Bạch Nhật U Linh Dị

Chương 170

270 lượt đọc
2 ngày trước

Quang Quái Lục Li Trinh Thám Xã

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 461

3,757 lượt đọc
2 ngày trước

Ngạc Mộng Kinh Tập

Ôn Nhu Khuyến Thụy Sư Linh Dị

Chương 538

98 lượt đọc
2 ngày trước

Toàn Cầu Băng Phôi (Toàn cầu sụp đổ)

Gian Hiết Tính Trá Thi Linh Dị

Chương 687

6,574 lượt đọc
3 ngày trước

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên Linh Dị

Chương 1020

3,204 lượt đọc
3 ngày trước

Lâm Tử Tiền Tưởng Sát Cá Thần

Mê Đồ Tín Giả Linh Dị

Chương 315

738 lượt đọc
4 ngày trước

Truy Sát Tác Gia

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 95

120 lượt đọc
5 ngày trước

Cốt Chu Ký

Thạch Chương Ngư Linh Dị

Chương 285

934 lượt đọc
5 ngày trước

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ Linh Dị

Chương 620

6,009 lượt đọc
6 ngày trước

Bạch Cốt Đại Thánh

Giảo Hỏa Linh Dị

Chương 523

7,637 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Gia Lão Bản Phi Nhân Tai

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 60

35 lượt đọc
3 tuần trước

Ma Lâm

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1032

6,202 lượt đọc
1 tháng trước

Trấn Yêu Viện Bảo Tàng

Diêm ZK Linh Dị Huyền Bí Phiêu Lưu

Chương 280

87 lượt đọc
1 tháng trước

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị Đô Thị Võng Du Trinh Thám

Chương 125

2,642 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT