Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Dữ Quỷ Vi Thê - Sưu tầm

Quỷ Sách Linh Dị

Chương 290

1,644 lượt đọc
1 năm trước

Mộ Ảnh Tiên Tung • 墓影仙踪

Tầm Lộc Linh Dị

Chương 17

206 lượt đọc
1 năm trước

Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Dạ Bất Ngữ Linh Dị

Chương 445

3,247 lượt đọc
1 năm trước

Thánh Mẫu Thị Như Hà Luyện Thành Đích (Thánh mẫu là như thế nào luyện thành)

Gian Yết Tính Trá Thi Linh Dị

Chương 369

4,440 lượt đọc
1 năm trước

Sư Phụ Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh )

Mạc Diễm Linh Dị

Chương 10

134 lượt đọc
1 năm trước

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Tiểu Quan Tài Bản Nhi Linh Dị

Chương 251

1,920 lượt đọc
1 năm trước

Thập Ác Lâm Thành

Ngôn Quang Linh Dị

Chương 4

142 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Bán Yêu Tư Đằng - Sưu tầm

Vĩ Ngư Linh Dị

Chương 25

466 lượt đọc
1 năm trước

Sĩ Quan Tượng

Trần Bát Tiên Linh Dị

Chương 29

269 lượt đọc
1 năm trước

Diêm Vương Trùng Sinh

Tam Sĩ Tiên Sinh Linh Dị

Chương 90

878 lượt đọc
1 năm trước

Ly Thất Chi Cảnh

Bắc Quốc Tuyết Trần Linh Dị

Chương 10

304 lượt đọc
1 năm trước

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Tiểu Vận và Tiểu Vân Linh Dị

Chương 3

134 lượt đọc
1 năm trước

Cửu Long Lạp Quan

Tên Hề Linh Dị

Chương 77

779 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Hoàng Hậu Của Tôi

Tạ Lâu Nam Linh Dị

Chương 4

270 lượt đọc
1 năm trước

Âm Gian Bao Công Đầu

Tiểu Cơ Cơ Linh Dị

Chương 5

161 lượt đọc
1 năm trước

Phong Môn Giả

Hóa Tuyết Lưu Thương Linh Dị

Chương 26

393 lượt đọc
1 năm trước

Siêu Cấp Tróc Quỷ Đạo Trưởng

Trần Đa Nghi Linh Dị

Chương 10

259 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Dày mặt đen lòng (New: Tiết 72)

Tiểu Điểu 02 Linh Dị

Chương 72

721 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tình Yêu Zombie

Isaac Marion Linh Dị

Chương 4

284 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Hà Thần

Thiên Hạ Bá Xướng Linh Dị

Chương 2

213 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT