Linh Dị

295 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Linh Hồn Họa Thủ

Vô Tử Điềm Qua Linh Dị

Chương 654

472 lượt đọc
3 tháng trước

Sư Phó Của Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phó Thị Lâm Chính Anh)

Dạ Vô Thanh Linh Dị

Chương 215

167 lượt đọc
3 tháng trước

Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ?!

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

95 lượt đọc
4 tháng trước

Sư Phụ Ta Là Lâm Chánh Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh)

Nhất Địa Kim Đích Tín Đồ Linh Dị

Chương 50

155 lượt đọc
4 tháng trước

Quái Dị Khôi Phục: Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Đứng Đắn Phổ Cập Khoa Học? ! (Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ? !)

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

534 lượt đọc
4 tháng trước

Toàn Cầu Băng Phôi (Toàn cầu sụp đổ)

Gian Hiết Tính Trá Thi Linh Dị

Chương 694

9,051 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [Vô Hạn]

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

76 lượt đọc
4 tháng trước

Tôi Lúc Ma Quỷ NPC Thời Gian [ Vô Hạn ] (Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [ Vô Hạn ])

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

101 lượt đọc
4 tháng trước

Vô Tội

Dục Tiểu Thất Gia Linh Dị

Chương 105

71 lượt đọc
4 tháng trước

Tục Thế Yêu Nhân

Nam Vô Ca Sa Lý Khoa Phật Linh Dị

Chương 199

233 lượt đọc
5 tháng trước

Bắc Phương Đạo Mộ Bút Ký

Vân Phong Linh Dị

Chương 391

278 lượt đọc
5 tháng trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 1223

16,776 lượt đọc
6 tháng trước

Cấm Kỵ Thằng Hề (Cấm Kỵ Tiểu Sửu)

Mạc Bắc Linh Dị

Chương 35

156 lượt đọc
6 tháng trước

Thiên Mệnh Trấn Yêu Nhân

Kim Châm Cô Linh Dị

Chương 350

347 lượt đọc
6 tháng trước

Ta Phát Hiện Ta Thi Thể (Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể)

Bạc Tình Thư Sinh Linh Dị

Chương 122

196 lượt đọc
6 tháng trước

Ngã Tối Hỉ Hoan Quỷ Dị Liễu

Đại Kiểm Thần Linh Dị

Chương 220

212 lượt đọc
6 tháng trước

Ác Ma Công Ngụ

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 88

1,801 lượt đọc
6 tháng trước

Hoan Nghênh Lai Đáo Ngã Đích Quỷ Dị Website

Bạch Nhật U Linh Dị

Chương 191

96 lượt đọc
7 tháng trước

Phi Chính Thường Tướng Thân

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 170

101 lượt đọc
7 tháng trước

Toàn Bộ Bắt Đầu Sau Khi Ta Chết (Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy)

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 35

141 lượt đọc
7 tháng trước

Truyện HOT