Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tổ Trinh Thám Kỳ Quái (Quang Quái Lục Ly Trinh Thám Xã)

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 129

148 lượt đọc
5 tháng trước

Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Giải Tam Thiên Linh Dị

Chương 2523

8,161 lượt đọc
5 tháng trước

Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Lão Ma Đồng Linh Dị

Chương 372

2,212 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Dụng Mộc Điêu Ký Lục Dị Thường

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 420

6,785 lượt đọc
5 tháng trước

Khai Cục Dưỡng Liễu Cửu Niên Đích Miêu Yếu Biến Thân Liễu (Bắt Đầu Nuôi Chín Năm Mèo Phải Biến Thân)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 40

235 lượt đọc
5 tháng trước

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 237

3,366 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Thể Nội Hữu Chích Quỷ

Nhất Bính Mặc Đao Linh Dị

Chương 1330

298 lượt đọc
5 tháng trước

Khu Ma Nhân Đích Tự Ngã Tu Dưỡng

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 740

5,335 lượt đọc
5 tháng trước

Mật Thất Đào Bất Thoát (Mật Thất Chạy Không Thoát)

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 136

1,274 lượt đọc
5 tháng trước

Địa Ngục Điện Ảnh Viện

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 1488

5,302 lượt đọc
7 tháng trước

Ta Trò Chơi Hệ Chữa Trị

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 134

1,270 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Linh Dị

Chương 320

3,748 lượt đọc
9 tháng trước

Quái Dị Ghép Hình (Quái Dị Bính Đồ)

Nguyệt Trung Âm Linh Dị

Chương 172

4,453 lượt đọc
11 tháng trước

Ngã Kiểm Đáo Sở Hữu Nhân Đích Bí Mật

Tần Thiểu Ái Cật Lạt Linh Dị

Chương 114

1,549 lượt đọc
11 tháng trước

Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,512 lượt đọc
1 năm trước

Ta Không Phải Thật Sự Muốn Gây Chuyện A (Ngã Bất Thị Chân Đích Tưởng Nhạ Sự A)

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 502

10,116 lượt đọc
1 năm trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 1222

14,162 lượt đọc
1 năm trước

Âm Môi

Thu Đao Linh Dị

Chương 230

2,888 lượt đọc
1 năm trước

Ác Mộng Hệ Thống Đã Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

1,123 lượt đọc
1 năm trước

Mao Sơn Di Cô

Hiểu V Tuấn Linh Dị

Chương 2090

16,308 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT