Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Chiến Lật Cao Không

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 648

5,353 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Tại Nhật Bản Dưỡng Nữ Quỷ

Ngân Thiểm Thiểm Linh Dị

Chương 83

1,621 lượt đọc
1 năm trước

Tầm Thi Nhân

Nương Tử Linh Dị

Chương 158

1,378 lượt đọc
1 năm trước

Bởi Vì Sợ Cho Nên Đem San giá trị điểm đầy ( Nhân Vi Túng Sở Dĩ Bả San Trị Điểm Mãn Liễu )

Lại Nọa Đích Bì Bì Tú Linh Dị

Chương 203

1,564 lượt đọc
1 năm trước

Quỷ Ký Kỳ Đàm

Ngã Thị Na Thác Linh Dị

Chương 20

547 lượt đọc
1 năm trước

Hư Vọng Chi Chứng

Huống Phong Tử Linh Dị

Chương 4

193 lượt đọc
1 năm trước

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 50

1,073 lượt đọc
1 năm trước

Ta, Thật Sự Có Thể Hù Chết Người (Ngã, Chân Đích Khả Dĩ Hách Tử Nhân)

Lâm Chính Anh Xoát Chúc Tính Linh Dị

Chương 50

851 lượt đọc
1 năm trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 200

4,596 lượt đọc
1 năm trước

Linh Huyễn Thư Sinh

Đạo Thính Đồ Thuyết Đích Nhân Linh Dị

Chương 6

306 lượt đọc
1 năm trước

Nại Hà Kiều Chi Chủ

Tam Tam Thời Lai Vận Chuyển Linh Dị

Chương 101

769 lượt đọc
1 năm trước

Người Ngủ Thử Ở Tokyo (Đông Kinh Thí Thụy Sư)

Vũ Ảnh Linh Dị

Chương 56

636 lượt đọc
1 năm trước

Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

1,703 lượt đọc
1 năm trước

Thật Muốn Có Cái Hệ Thống Che Giấu Bản Thân( Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

5,138 lượt đọc
1 năm trước

Xạ Trình Chi Nội Biến Địa Chân Lý (Trong tầm bắn khắp nơi chân lý)

Vô Hỏa Đích Dư Hôi Linh Dị

Chương 335

1,469 lượt đọc
1 năm trước

Đái Cá Tịnh Hóa Khứ Liêu Trai

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 83

1,214 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Tại Tokyo Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

Dịch Mãn Linh Dị

Chương 290

3,496 lượt đọc
1 năm trước

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Vu Môn Lão Cửu Linh Dị

Chương 1177

6,688 lượt đọc
1 năm trước

Thi Hung

Tiểu Hôi Trư Linh Dị

Chương 2070

3,121 lượt đọc
1 năm trước

Ác Linh Quốc Độ

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 1418

4,128 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT