Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Vũ Trần Linh Dị

Chương 2325

6,701 lượt đọc
1 năm trước

Cản Thi Thế Gia

Tử Mộng U Long Linh Dị

Chương 2718

5,444 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Thiên Niên Nữ Quỷ Vị Hôn Thê

Lạc Bút Đông Lưu Linh Dị

Chương 760

2,368 lượt đọc
1 năm trước

Tuyệt Mệnh Thủ Du

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 606

2,494 lượt đọc
1 năm trước

Ta Không Cẩn Thận Liền Cứng (Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu)

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,116 lượt đọc
1 năm trước

Tiền Phương Hữu Quỷ

Ngũ Chí Linh Dị

Chương 608

2,490 lượt đọc
1 năm trước

Ôn Dịch Y Sinh

Cơ Khí Nhân Ngõa Lực Linh Dị

Chương 632

7,688 lượt đọc
1 năm trước

Khủng Bố Quảng Bá

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1441

14,280 lượt đọc
1 năm trước

Chàng Quỷ Tựu Siêu Thần

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 231

2,388 lượt đọc
1 năm trước

Vạn Giới Phong Nhân Viện (Bệnh viện tâm thần Vạn giới)

Phì Qua Linh Dị

Chương 180

3,133 lượt đọc
1 năm trước

Hồ Sơ Linh Dị (Linh Dị Đương Án)

Lục Thính Nam Linh Dị

Chương 284

1,187 lượt đọc
1 năm trước

Quỷ Bất Hủ

Bút Danh Vương Thập Nhị Linh Dị

Chương 22

219 lượt đọc
1 năm trước

Toàn Thế Giới Trừ Liễu Ngã Đô Thị Quỷ (Toàn thế giới trừ ta ra đều là quỷ)

Phát Phát Tương Linh Dị

Chương 55

206 lượt đọc
1 năm trước

Sử Thượng Tối Ngưu Đạo Quán (Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Trưởng)

Chư Dương Hoàng Hôn Linh Dị

Chương 40

486 lượt đọc
1 năm trước

Psychology Linh Hồn Bính Đồ

Bá Bách Xuyên Linh Dị

Chương 36

396 lượt đọc
1 năm trước

Vạn Quỷ Thôn Phệ Hệ Thống

Mộc Thang Linh Dị

Chương 507

2,495 lượt đọc
1 năm trước

Linh Xa (Xe Tang)

Tam Cảo Học Sinh Linh Dị

Chương 609

2,661 lượt đọc
1 năm trước

Cật Quỷ Đích Nam Hài

Khủng Phố Đích A Phì Linh Dị

Chương 1671

2,448 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Nữ Hữu Thị Chích Quỷ

Thái Ất Đại Chân Nhân Linh Dị

Chương 366

1,145 lượt đọc
1 năm trước

Đô Thị Âm Dương Sư

Vu Cửu Linh Dị

Chương 2169

24,792 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT