Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Dương Thế Quỷ Sai

Ngạn Chi Linh Dị

Chương 91

793 lượt đọc
1 năm trước

Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 894

4,451 lượt đọc
1 năm trước

Thi Đạo Thiên Hạ

Thiên Cổ Phượng Cầu Hoàng Linh Dị

Chương 25

359 lượt đọc
1 năm trước

Hư Giới Vu Sư

Mộc Tử Cộng Linh Dị

Chương 153

802 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Việt Điện U Linh Tập (1959)

Lý Tế Xuyên Linh Dị

Chương 78

5,231 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Lĩnh Nam Chích Quái (1960)

Trần Thế Pháp Linh Dị

Chương 49

689 lượt đọc
1 năm trước

QUỶ ÁN TỔ

Cầu Vô Dục Linh Dị

Chương 399

1,624 lượt đọc
1 năm trước

Âm Dương Chiêm Bặc Sư • 阴阳占卜师

Thanh Thủy Chẩm Thanh Linh Dị

Chương 29

390 lượt đọc
1 năm trước

Điêu Linh Dạ Thoại

Bạc Tình Thư Sinh Linh Dị

Chương 140

469 lượt đọc
1 năm trước

Địa Ngục Công Ngụ

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 326

3,588 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Lão Bản Thị Diêm Vương

Đào Phù Linh Dị

Chương 20

188 lượt đọc
1 năm trước

Thâm Dạ Thư Ốc

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1172

8,652 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Cổ Đạo Kinh Phong

Cổ Đạo Kinh Hồng Linh Dị

Chương 692

3,542 lượt đọc
1 năm trước

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Tiểu Thanh Trường Đàm Linh Dị

Chương 345

5,540 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Bị Tang Thi Giảo Liễu (Ta bị zombie cắn)

Hàn Dạ Cô Đăng Nhất Thủ Lỗ Linh Dị

Chương 110

875 lượt đọc
1 năm trước

Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 850

2,602 lượt đọc
1 năm trước

Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 652

3,384 lượt đọc
1 năm trước

Khủng Bố Cơ Trường

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 232

1,314 lượt đọc
1 năm trước

Noãn Đông Sự Kiện

Nhạn Trì Tán Nhân Linh Dị

Chương 91

807 lượt đọc
1 năm trước

Chư Thiên Tối Cường Ác Ma Ngoạn Gia

Kiếm Vô Vân Linh Dị

Chương 15

534 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT