Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Linh Dị] Ma Y Thần Toán Tử

Kỵ Mã Điếu Ngư _ Hắc Nham Linh Dị

Chương 12

439 lượt đọc
1 năm trước

Vô Địch Tại Tuyến Trung

Túy Thượng Thanh Lâu Linh Dị

Chương 67

538 lượt đọc
1 năm trước

Vô Tội Mưu Sát

Vũ Trần Linh Dị

Chương 818

4,284 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên Linh Dị

Chương 686

1,890 lượt đọc
1 năm trước

Tỷ Tỷ Hữu Yêu Khí

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 145

2,121 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Thu Đao Trảm Ngư Linh Dị

Chương 131

642 lượt đọc
1 năm trước

Âm Mộ Dương Trạch

Tiêu Hà Linh Dị

Chương 569

3,306 lượt đọc
1 năm trước

Thuật Y Quỷ Chú

Uy Linh Tiên Linh Dị

Chương 372

1,763 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Tô Khách Phi Nhân Tai (Ta Khách Trọ Không Phải Là Người A)

Miêu Nô Tâm Linh Dị

Chương 165

1,573 lượt đọc
1 năm trước

Yêu Đô An Hồn Thư

Đại Trường Tự Tri Lộc Linh Dị

Chương 10

156 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch][Ngôn Tình, Hài] Anh, em sai rồi - Sưu tầm

Hoàng Hôn Tứ Hợp Linh Dị

Chương 54

657 lượt đọc
1 năm trước

Hung Linh Nhân

Một Hữu Ảnh Tử Linh Dị

Chương 399

1,432 lượt đọc
1 năm trước

Miêu Cương Cổ Sự

Nam Vô Ca Sa Lý Khoa Phật Linh Dị

Chương 70

2,033 lượt đọc
1 năm trước

Đỉnh Tiêm Quỷ Yêu Hệ Thống

Khán Song Ngoại Đích Tuyết Hoa Linh Dị

Chương 10

271 lượt đọc
1 năm trước

Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ

Phong công tử Linh Dị

Chương 711

2,141 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Bút Ký Huyền Môn

Dung Hồng Nguyễn Linh Dị

Chương 100

551 lượt đọc
1 năm trước

Quan Sơn Dạ Hành

Cửu Thập Nhị Linh Hồn Linh Dị

Chương 47

562 lượt đọc
1 năm trước

Tổng hợp các câu truyện về ma trên internet

Bồ Đề Cá Linh Dị

Chương 8

129 lượt đọc
1 năm trước

Giá Cá Nhật Thức Vật Ngữ Bất Thái Lãnh

Hòa Phong Ngộ Nguyệt Linh Dị

Chương 72

570 lượt đọc
1 năm trước

Độ Linh Sư

Công Tử Thanh Nha Nha Linh Dị

Chương 93

868 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT