Linh Dị

282 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Đích Cách Bích Hữu Nữ Quỷ

Bất Như Hồ Đồ Linh Dị

Chương 19

428 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Ác Linh Quốc Độ

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 319

1,624 lượt đọc
1 năm trước

Tiêu Sái Quỷ Y

Lưu Vân Phiêu Phong Linh Dị

Chương 40

317 lượt đọc
1 năm trước

Tử Thần Thiết Kế Sư

Tố Thực Chủ Nghĩa Linh Dị

Chương 454

1,443 lượt đọc
1 năm trước

Tử Vong Nhai Khu

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 68

539 lượt đọc
1 năm trước

Tứ Giới

Đậu Hủ Điểm Binh Linh Dị

Chương 64

592 lượt đọc
1 năm trước

Mê Mộng Truy Hung

Du Ngư Nhi Linh Dị

Chương 117

563 lượt đọc
1 năm trước

Bất Tử Đạo Trưởng

Bạch Mi Lão Cửu Linh Dị

Chương 43

571 lượt đọc
1 năm trước

Quỷ Án Truy Hung

Mạc Để Bài Linh Dị

Chương 25

748 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Meo Meo

Dơi Xỉn Linh Dị

Chương 3

133 lượt đọc
1 năm trước

Bách Quỷ Dạ Hành

Vu Chín Linh Dị

Chương 119

1,043 lượt đọc
1 năm trước

Ma Quỷ Khảo Quyển

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 304

4,386 lượt đọc
1 năm trước

Quỷ Thuật Truyền Nhân

Ngưng Vọng Linh Dị

Chương 475

1,395 lượt đọc
1 năm trước

Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 415

2,755 lượt đọc
1 năm trước

[Việt Nam] Truyền Kỳ Mạn Lục

Nguyễn Dữ Linh Dị

Chương 22

212 lượt đọc
1 năm trước

Khủng Hoảng Thế Giới

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 448

1,526 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Bong bóng mùa hè - Sưu tầm

Minh Hiểu Khê Linh Dị

Chương 2

129 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly - Sưu tầm

Nga My Linh Dị

Chương 166

1,267 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức - Sưu tầm

Tân Di Ổ Linh Dị

Chương 41

419 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi - Sưu tầm

Nguyễn Bích Hồng Linh Dị

Chương 60

209 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT