Tiên Hiệp

2562 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Quốc Sư Đại Nhân Không Nhúc Nhích

Lão Ma Đồng Tiên Hiệp

Chương 22

12 lượt đọc
1 tuần trước

Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

Khô Huyền Tiên Hiệp

Chương 2178

898 lượt đọc
1 tuần trước

Hồng Hoang: Ta Có Trăm Triệu Cái Phân Thân

Giá Bất Thị Mã Giáp Tiên Hiệp

Chương 233

24 lượt đọc
1 tuần trước

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

Cật Qua Tử Quần Chúng Tiên Hiệp

Chương 215

227 lượt đọc
1 tuần trước

Trên Núi Làm Ruộng Những Năm Kia (Sơn Thượng Chủng Điền Na Ta Niên)

Vạn Vật Giai Khả Chủng Tiên Hiệp

Chương 412

409 lượt đọc
1 tuần trước

Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Ta (Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Liễu Ngã)

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu Tiên Hiệp

Chương 293

299 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Không Chết Được Làm Sao Bây Giờ

Vô Tẫn Sa Tiên Hiệp

Chương 383

402 lượt đọc
1 tuần trước

Những Năm Kia, Chúng Ta Cùng Một Chỗ Chặt Qua Tu Tiên Giả

Ma Cô Ốc Hạ Tùng Thử Tiên Hiệp

Chương 230

146 lượt đọc
1 tuần trước

Thái Ất

Vụ Ngoại Giang Sơn Tiên Hiệp

Chương 1040

1,079 lượt đọc
1 tuần trước

Linh Hiển Chân Quân

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong Tiên Hiệp

Chương 176

98 lượt đọc
1 tuần trước

Tài Pháp Tiên Đồ

Mộc Tỉnh Tiên Hiệp

Chương 1477

838 lượt đọc
1 tuần trước

Tiên Mộc Kỳ Duyên

Tiểu Tiểu Chiêu Tài Miêu A Tiên Hiệp

Chương 1014

5,489 lượt đọc
1 tuần trước

Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Tiểu Đoạn Thám Hoa Tiên Hiệp

Chương 4509

39,870 lượt đọc
1 tuần trước

Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Thập Niên Nhất Kiện Tiên Hiệp

Chương 48

33 lượt đọc
2 tuần trước

Gia Hữu Hi Sự

Huyết Hồng Tiên Hiệp

Chương 716

355 lượt đọc
2 tuần trước

Tiên Quan

Tùy Khinh Phong Khứ Tiên Hiệp

Chương 278

647 lượt đọc
2 tuần trước

Ta Có Một Cái Ma Thần Máy Mô Phỏng

Đệ Nhất Ma Tiên Hiệp

Chương 258

388 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Tại Bàn Ti Động Dưỡng Tri Chu.

Côn Ngô Kỳ Tiên Hiệp

Chương 722

2,486 lượt đọc
2 tuần trước

Độ Kiếp Bát Bách Niên, Ngã Thành Liễu Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Thập Niên Nhất Kiện Tiên Hiệp

Chương 48

9 lượt đọc
2 tuần trước

Tu Tiên Chính Là Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Dạng Tử Đích)

Phượng Trào Hoàng Tiên Hiệp

Chương 547

820 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT