Tiên Hiệp

2562 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

Ngũ Chí Tiên Hiệp

Chương 860

801 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Hữu Nhất Quyển Thiện Ác Thiên Thư

Thụy Huyết Phong Niên Tiên Hiệp

Chương 375

161 lượt đọc
2 tuần trước

Tây Du: Từ Cải Biến Tôn Ngộ Không Bắt Đầu

Vu Tam Hải Tiên Hiệp

Chương 407

310 lượt đọc
2 tuần trước

Tây Du: Ta Chính Là Bách Nhãn Ma Quân

Kiền Phạn Đả Lão Hổ Tiên Hiệp

Chương 429

185 lượt đọc
2 tuần trước

Tiên Lục

Bố Cốc Liêu Tiên Hiệp

Chương 612

966 lượt đọc
2 tuần trước

Tu Tiên: Ta Có Một Cái Mộng Cảnh Không Gian

Ngư Phấn Bất Phóng Lạt Tiên Hiệp

Chương 224

190 lượt đọc
2 tuần trước

Họa Yêu Sư

Tiểu Cáp Ca Tiên Hiệp

Chương 184

805 lượt đọc
2 tuần trước

Đại Hạ Văn Thánh

Thất Nguyệt Vị Thì Tiên Hiệp

Chương 172

130 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân (Ta Dùng Sách Giải Trí Thành Thánh Nhân)

Xuất Tẩu Bát Vạn Lý Tiên Hiệp

Chương 686

1,203 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Đích Sư Phó Mỗi Đáo Đại Hạn Tài Đột Phá

Trư Nhục 200 Cân Tiên Hiệp

Chương 1110

686 lượt đọc
2 tuần trước

Tu Tiên Chính Là Khoa Học Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Yêu Khoa Học)

Cật Qua Tử Quần Chúng Tiên Hiệp

Chương 213

223 lượt đọc
2 tuần trước

Ta Ở Bàn Tơ Động Dưỡng Con Nhện

Côn Ngô Kỳ Tiên Hiệp

Chương 876

285 lượt đọc
2 tuần trước

Ra Sân Liền Max Cấp Nhân Sinh Nên Làm Cái Gì

Bạn Độc Tiểu Mục Đồng Tiên Hiệp

Chương 360

310 lượt đọc
2 tuần trước

Tu Tiên: Từ Nhận Chức Druid Bắt Đầu (Tu Tiên: Tòng Tựu Chức Đức Lỗ Y Khai Thủy)

Ân Thâm Nghĩa Trọng Tiên Hiệp

Chương 602

572 lượt đọc
2 tuần trước

Thái Hạo Kim Chương

Phấn Nộn Đích Manh Tân Tác Tiên Hiệp

Chương 423

486 lượt đọc
2 tuần trước

Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp (Tu Tiên Tam Bách Niên Đột Nhiên Phát Hiện Thị Võ Hiệp)

Cô Vân Phi Tụ Tiên Hiệp

Chương 467

675 lượt đọc
2 tuần trước

Nhân Đạo Vĩnh Thinh (Nhân Đạo Vĩnh Xương)

Tiểu Lâu Thính Phong Vân Tiên Hiệp

Chương 326

181 lượt đọc
2 tuần trước

Trường Sinh Chí Dị, Khai Cục Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ

Chân Ngu Lão Nhân Tiên Hiệp

Chương 523

718 lượt đọc
2 tuần trước

Ta Đem Chôn Cất Chúng Thần (Ngã Tướng Mai Táng Chúng Thần)

Kiến Dị Tư Kiếm Tiên Hiệp

Chương 320

362 lượt đọc
2 tuần trước

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Thư Nam Trạch Tiên Hiệp

Chương 1461

23,146 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT