Tiên Hiệp

2217 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Quá Mãng

Quan Quan Công Tử Tiên Hiệp

Chương 259

274 lượt đọc
21 giờ trước

Tu Tiên, Từ Phàm Nhân Tu Tiên Bắt Đầu

Bích Lạc Thanh Không Tiên Hiệp

Chương 177

143 lượt đọc
21 giờ trước

Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm

Nhị Canh Tiên Hiệp

Chương 374

678 lượt đọc
21 giờ trước

Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

Bùi Bất Liễu Tiên Hiệp

Chương 469

213 lượt đọc
21 giờ trước

Tu Tiên Từ Loại Khoai Lang Bắt Đầu

Lưu Chu Bình Tiên Hiệp

Chương 189

392 lượt đọc
21 giờ trước

Trường Sinh

Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp

Chương 122

897 lượt đọc
1 ngày trước

Tọa Vong Trường Sinh

Phi Tường Lê Ca Tiên Hiệp

Chương 1437

1,387 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Dĩ Kiếm Đạo Chứng Siêu Phàm

Ngư Chúc Bất Phác Nhai Tiên Hiệp

Chương 157

275 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Tam Thập Niên

Nhị Canh Tiên Hiệp

Chương 374

997 lượt đọc
1 ngày trước

Hương Tổ

Bất Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần Tiên Hiệp

Chương 173

35 lượt đọc
1 ngày trước

Bán Tiên

Dược Thiên Sầu Tiên Hiệp

Chương 415

1,263 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Bị Yêu Ma Quyển Dưỡng Liễu (Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt)

Thất Nguyệt Tửu Tiên Tiên Hiệp

Chương 208

156 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân

Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết Tiên Hiệp

Chương 871

1,213 lượt đọc
1 ngày trước

Kiếm Đồ Chi Lộ

Nọa Đọa Tiên Hiệp

Chương 1058

1,982 lượt đọc
1 ngày trước

Phong Ma Tướng Quân

Lão Yên Đấu Quỷ Cố Sự Tiên Hiệp

Chương 263

62 lượt đọc
1 ngày trước

Trường Sinh Lộ Hành

A Bạch Cật Tiên Hiệp

Chương 665

5,958 lượt đọc
1 ngày trước

Độ Kiếp Chi Vương

Vô Tội Tiên Hiệp

Chương 956

1,198 lượt đọc
1 ngày trước

Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn

Ngôn Quy Chính Truyện Tiên Hiệp

Chương 476

429 lượt đọc
1 ngày trước

Trùng Sinh Tả Duy

Thương Lan Chỉ Qua Tiên Hiệp

Chương 1380

8,294 lượt đọc
1 ngày trước

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô)

Phật Tiền Hiến Hoa Tiên Hiệp

Chương 1130

9,871 lượt đọc
1 ngày trước

Truyện HOT